Dobrodošli u Malu Akademiju!

Naša misija

Mi smo privatna predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i spremni smo da uvek idemo korak dalje kako bi pružili najbolje onima koji su nam najbitniji – DECI. Naša namera je da ponudimo vrtić koji će, svojim višim kvalitetom vaspitno obrazovnog rada, organizacijom, individualnim pristupom svakom detetu, optimalnim uslovima za razvoj i napredovanje dece, manjim brojem upisane dece u grupi, kvalitetnom saradnjom sa roditeljima i raznovrsnim specijalizovanim i dodatnim programima, pružiti deci i roditeljima maksimalnu sigurnost, bezbrižno odrastanje i uživanje u roditeljstvu. Želimo da porodici sa zaposlenim roditeljima pružimo kompletnu i objedinjenu uslugu i da na taj način im budemo podrška u procesu odrastanja njihove dece.

Naša vizija

Cilj nam je da izgradimo dobru obrazovnu sredinu u kojoj ćemo ohrabrivati sposobnosti i potencijale svakog deteta ponaosob. Naša uloga je da pružimo podsticaj detetu da razija svoje kapacitete, proširuje iskustva i izgradjuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje, kako bi mu stvorili dobre temelje za život.

Mala Akademija nudi celodnevni i poludnevni boravak deci uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 6 meseci do 3 godine

Prioritet je da kreiramo povoljnu vaspitnu sredinu u kojoj se svako dete oseća sigurno i prihvaćeno i obezbedimo optimalne uslove da se dete prilagodi životu u jaslicama. Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče. Da bi doprineli bogaćenju dečijeg iskustva planiramo i posebne sadržaje u okviru sledećih aktivnosti: motoričkih, intelektualnih, muzičko ritmičkih, socio emocionalnih, perceptivnih, grafičko likovnih, govorno jezičkih.

Obrazovanje i vaspitanje dece od 3 godine do uključivanja u pripremni predškolski program

Vrtić je autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta. Prioritetni zadaci vaspitno obrazovnog rada sa decom ovog uzrasta odnose se na : stvaranje povoljne sredine za učenje i celovit razvoj deteta, na proširivanje iskustava, podsticanje samostalnosti i izgrađivanje poverenja deteta u sopstvene sposobnosti, negovanje radoznalosti i obezbeđivanje uslova za fizički razvoj deteta.

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je početni stupanj devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja i vaspitanja dece i namenjen je deci u godini pred polazak u školu. Naš cilj je prenošenje znanja, veština i navika koje će detetu omogućiti uspešno prilagođavanje na nove uslove koje ga u školi očekuju.

ŠTA KAŽU RODITELJI O NAMA

„Deca vide magiju zato što je i žele. Mala akademija im pomaže u tome !“

Dragana Jović

„Ne pomažu mom detetu tako što mu olakšavaju sve. Pomažu mu da se sam izbori za ono što želi.“

Nevena Simeunovic